درباره ما

درباره ما

تکنو ابزار با بیش از ۳۰ سال سابقه درخشان در زمینه تهیه و توضیع ابزارالات دستی و صنعتی همچنان مسیر های موفقیت خود را با قدرت ادامه میدهد و هرروز بهتر از دیروز در مسیر رشد و شکوفایی صنعت کشور با بهترین ابزارالات اماده خدمت میباشد ... تکنو ابزار با بیش از ۳۰ سال سابقه درخشان در زمینه تهیه و توضیع ابزارالات دستی و صنعتی همچنان مسیر های موفقیت خود را با قدرت ادامه میدهد و هرروز بهتر از دیروز در مسیر رشد و شکوفایی صنعت کشور با بهترین ابزارالات اماده خدمت میباشد ...