مته های الماسه دیوار

مته های الماسه دیوار

 مته های الماسه ولف مخصوص دیوار ساخته شده از بهترین الیاژ موجود در بازار دارای کیفیت و پایداری بالا به کمک معمارین و مهندسین می اید  و به کارها سرعت میبخشد اغلب در کار های سوراخ کاری در منازل مسکونی بسیار کارامد هست